KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK VE BELGELENDİRME

 

     Eğitim, Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmetleri olarak, yönetim sistemlerinin kurulması, uygulanması, belgelendirilmesi, rutin aralıklarla kontrolünün sağlanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi konusunda rehberlik etmek üzere hizmet vermekteyiz.

Belgelerimiz; TÜRKAK AKREDİTASYON, ALMAN AKREDİTASYON, AMERİKAN AKREDİTASYON olarak sertifikalandırılmaktadır.

 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİMİZ

 

ISO 9001   Kalite Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 45001 İş Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Hukuk Büro Yönetimi

GMP İyi Üretim Uygulamaları

İyi Tarım Uygulamaları

CE Belgelendirme

 G Belgesi

FSSC 22000 Sertifikası

BRC Gıda Güvenliği Belgelendirme

FDA Belgelendirme

Organik Tarım Sertifikası

Organik Ambalaj Sertifikası

Vegan Belgesi - Veganlık ve Vejetaryenlik

Organik ve Doğal Temizlik Sertifikası

TSE Belgesi Danışmanlık Hizmeti

Helal Sertifikası

Kosher Belgesi

 
                                                          
                                                                          

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

      ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetimi sistemi biçimidir. Kuruluşun organizasyonel yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satın almadan satışa kadar pek çok noktada Kalite Yönetim Sistemi koşullarını belirler. ISO 9001 Standardı, esas olarak bir kontrol mekanizmasıdır. Bu standardın amacı, hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi oluşabilecek hata ve kusurları önlemektir. Standart, direk olarak ürün ve hizmet kalitesiyle ilgili değil, yönetim sisteminin kalitesi ile ilgilidir. Buradaki temel amaç, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturulması ve uygulanması halinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetler üretilmesidir.

 

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Gıda güvenliği, tüketim noktasında gıdadan kaynaklanan tehlikelerin varlığı ve seviyeleri ile ilgilidir. Gıda güvenliği tehlikeleri gıda zincirinin herhangi bir aşamasında ortaya çıkabileceğinden, gıda zincirinde yeterli kontrol temel zorunluluktur. Bu nedenle gıda güvenliği, gıda zincirinde yer alan tüm tarafların ortak sorumluluğudur. Gıda tedarikinde hatalar ihlallere, kötü şöhrete, yetersiz beslenmeye, kalitesiz ürüne, kazancın azalmasına, insanların acı çekmesine, ölüme neden olabilir. ISO 22000, gıda zincirindeki zayıf halkaları ortadan kaldırarak gıda kaynaklı tehlikeleri en aza indirgeyip gıda zincirinin güvenliğinin bütünlüğünü sağlar. ISO 22000, sistemin benimsediği ve uyguladığı gıda işleyiciliği, üretimi, depolama, gıda ve gıda ürünleri dağıtımında yer alanlar için bilimsel bir anlam ifade etmektedir. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi için ISO 22000’in amacı gıda güvenliği ve emniyetini sağlamaktır. ISO 22000 kendi başına veya ISO 9001 gibi diğer yönetim sistemi standartlarıyla kombine olarak uygulanabilir.

 

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

      ISO 27001 Güçlü bir bilgi güvenliği yönetim sistemi için gerekliliklerin detaylandırıldığı, uluslararası bilgi güvenliği yönetim standardıdır. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) birçok regülasyonun zorunlu hale getirdiği bir güvenlik standardı olup, bu zorunlulukların haricinde Türkiye'de 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), Avrupa'da ise Global Data Protection Regulation (GDPR) yasasına uyum sağlamak için kurumlar ISO 27001 BGYS standardını işletmek ve sertifikasını sahip olmak istemektedirler. Günümüzde kuruluşlar hem kendi hem de bağlı oldukları yasal ve sözleşmelerden kaynaklı; işledikleri, sakladıkları ve yönettikleri bilgi ve bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumak zorundalar. ISO/IEC 27001 Bilgi güvenliği standardı risk tabanlı yaklaşımı ile kuruluşların bu süreçlerinde bilgi ve bilgi varlıklarının korunması için doğru insan kaynakları, prosedürler ve bilgi teknolojileri altyapıları ile hedeflenen güvenlik düzeyini sağlamaktadır.

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

      ISO 14001; üretim veya hizmetlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili tüm süreçlerin, çevre mevzuatı ve diğer yasal gereklilikler çerçevesinde yönetilerek, sürekliliğinin sağlanmasının garanti edilmesini sağlayan bir yönetim sistemidir. Kuruluşlarda üretim ve diğer faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkabilecek çevre etkilerinin tüm dünyayı etkilediği ve dünyanın doğal kaynaklarının sınırsız olmadığı, genel olarak kabul edilen bir gerçektir.
Artık dünya pazarlarında yer alabilmek, insana ve çevreye verilen değer ile mümkün olabilmektedir. Tüketiciler, beklentilerinin ve ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra kendisine, yaşadığı çevreye ve dünyaya değer verilmesini talep etmekte ve çalıştığı kuruluşların bu konuya duyarlılığını sorgulamaktadır.
Bu gelişmeler, kuruluşların çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutmalarını ve çevre uygulamalarını sürekli iyileştirmelerini sağlayacak yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

     EN16001 gibi bölgesel ve ulusal standartlardan sonra yayımlanan ilk global enerji yönetim standardı olma özelliğini taşır. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, enerji ihtiyaçlarının tespit edilmesi, tüketimlerinin ölçülmesi ve kayıt altına alınması için gerekli olan süreç ve performansların oluşturulmasını içerir. Enerjinin sistematik yönetimi yoluyla maliyet, sera gazı emisyonu gibi diğer çevresel etkilerin azaltılmasını ve enerji bilincinin oluşturulmasını sağlamayı amaçlayan bir yönetim sistemidir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, coğrafi, kültürel ya da sosyal koşullara bakılmaksızın her tip ve büyüklükte organizasyona uygulanabilir. Enerji yönetim sistemi için hazırlanmış olan bu standart bağımsız olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır ancak istenirse diğer yönetim sistemleri ile bir arada ya da entegre edilmiş şekilde de uygulanabilir.

 

ISO 45001 İş Güvenliği Yönetim Sistemi

      ISO 45001, kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için uygulanan bir yönetim sistemidir.
Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir.

 

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

      ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi; ISO (International Organization for Standardization) tarafından 2004 yılında yayınlanan ISO 10002 standardı, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve sürekli kılınabilmesi amacıyla müşteri şikâyetlerinin sistematik bir şekilde yönetilmesine kılavuzluk etmektedir. Bu standart bir kuruluşta tek başına kurulup uygulanabileceği gibi, ISO 9001 sisteminin bir parçası şeklinde uygulanması da mümkündür.
ISO 10002 standardı; müşteri şikâyeti alındığında sistemin nasıl yönetilmesi gerektiğini, şikâyetten kaynaklanan müşteri memnuniyetsizliğini memnuniyete dönüştürmenin yollarını, müşterilerine beklentilerinin de ötesinde hizmet sunmayı hedefleyen şirketlere rehberlik etmektedir. Bu standart, müşteri şikayetlerine yönelik yeni bir bakış açısı kazanılmasına ve bu sayede müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik yeni kazanımlar elde edilmesine olanak sağlamaktadır.

 

GMP İyi Üretim Uygulamaları

      GMP "İyi İmalat Uygulamaları" Belgesi (GMP-Good Manufacturing Practices) demektir. İnsan Sağlığını doğrudan etkileyen ilaç, kozmetik, gıda, medikal cihaz gibi ürünlerin güvenilir koşullarda ve sistemde üretilmesi gerekir. Bu ürünlerde kalitede etkin ve güvenilir ürün demektir. Avrupa Birliği’nin 2010 yılında kabul ettiği Kozmetik Tüzüğü uyarınca, 2013 yılının Temmuz ayından itibaren tüm üye ve aday ülkelerde kozmetik üretim yerleri için Kozmetikte iyi üretim uygulamalarına uyum zorunluluğu getirilecek olup, ülkemizde de 2013 yılında başlayacak uygulama çerçevesinde hem ülkemizde satışa sunulacak ürünler hem de ihracat için GMP Belgesi aranacaktır.
 

Hukuk Büro Yönetimi

      Yeni büro açmış avukatların veya bünyenizdeki stajyer avukatların eğitim sürecini hızlandıran, iş takibini kolaylaştıran, denetim mekanizmasını sağlamlaştıran bir sisteminiz olsun istemez misiniz!... Adalya Danışmanlık olarak gerek kamu görevlileri gerekse uzman avukatlar eşliğinde hazırlanan dokümantasyon sistemimiz işinizi çok kolaylaştıracak. Görev Tanımları, Stajyer Yönetimi, Dava Dosya Takibi, İcra Dosya Takibi, Büro Dosya Takibi, İş ve, Duruşma Takibi, Müvekkil Süreç Takibi kurulum içeriğinde yer alan başlıklardır.

Ayrıca, Hukuk Büro Yönetim Sistemi kurulum sonrası ISO 9001 ve ISO 10002 sertifikasyonları ile prestij, müşteri güveni ve pazarlamada kullanılabileceğiniz mükemmel bir algı oluşturacaksınız..
 

İyi Tarım Uygulamaları

      Bitkisel ve hayvansal ürünlerin, (gözle görülmeyen ancak sayısız miktarda bulunan) mikrobiyolojik zararlarını en aza indirecek şekilde üretilmesi ve işlenmesi için yapılan uygulamalardır.   Diğer bir ifade ile tarımsal üretimin ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINA zarar vermeyecek dengeli ve kontrollü bir şekilde yapıldığı bu üretim sonunda da elde edilen sertifikalı ürünün tüketiciye ulaştırıldığı sistemidir.

KİMLER İYİ TARIM SERTİFİKASI ALIR?
  • İyi tarım uygulamaları sertifikasını bitkisel üretim yapan üreticilerle, bu ürünleri paketleyen firmalar almaktadır.

  • Üreticiler tek tek sertifika alabilecekleri gibi birlikler, kooperatifler ve üretici grupları olarak ta alabilirler.

 
 

CE Belgelendirme

      CE İşareti Fransızca “Conformité Européenné” kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur. Anlamı ise “Avrupa’ya Uygunluktur”. CE işareti AB Yeni Yaklaşım Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlere vurulur. 21 adet Yeni Yaklaşım Yönetmelikleri kapsamına giren bir ürün AB Ortak Pazarına girebilmesi için CE Uygunluk İşareti iliştirilmesi gerekmektedir.
CE işareti vurulmuş bir ürün o ürünün AB müktesebatına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş bir ürün olduğu anlaşılır. CE işaretinin kendine has bir formatı vardır. “Chinese Export” gibi kısaltmalarla bir ilgisi yoktur. 93/68/EEC “CE İşaretlemesi Yönetmeliği” CE işaretinin vurulması ile ilgili tüm bilgileri içermektedir.
CE, ürünlerin AB Ortak pazarında serbest dolaşımında bir pasaport niteliğindedir. Hiçbir Ortak Pazar ülkesi CE işareti taşıyan bir ürünün piyasa arzını engelleyemez.
 

 G Belgesi

 AB teknik mevzuatı uygulamalarında Avrupa Birliğinin ortak mevzuatının bulunmadığı ürünler düzenlenmemiş alanda yer alan ürünler olarak adlandırılmaktadır. Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde teknik şartnamelere tabi olmayan (yani CE belgesine tabi olmayan) ürünlerin iç pazardaki denetiminin sağlanması ve bu ürünlerin güvenliği ile ilgili hususların belirli kurallara bağlanması amacıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından güvenliği temsil eden “G” işareti uygulaması getirilmiştir.

G işaret uygulamasının mevzuat alt yapısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan “Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik” ile düzenlenmektedir.

 

FSSC 22000 Belgelendirme

     FSSC 22000, FFSC (Gıda Güvenliği Belgelendirmesi Vakfı) tarafından oluşturulan tüm gıda zincirinde yer alan gıda üreticilerinin, gıda güvenliği sistemlerinin tetkik edilmesi ve belgelendirilmesinde kullanılan uluslararası çapta kabul görmüş, ISO temelli bir belgelendirme programıdır.
FSSC 22000, küresel gıda güvenliği yönetimi standardı ISO 22000 üzerine temellendirilmiş tam bir belgelendirme sistemidir. Bununla beraber Ön gereksinim programları için sektöre özel teknik spesifikasyonlarla ve Küresel Gıda Güvenliği Girişimi gereklilikleriyle de bağlantılıdır.
FSSC 22000, ISO 22000, ISO 22002-1 /PAS 220 standartlarının şartlarını ve HACCP ilkelerini de içerdiğinden, gıda riskine karşı en kapsamlı yönlendirici ve düzenleyici kaynaklardan biridir.

 

BRC Gıda Güvenliği Belgelendirme

   İngiliz perakendeciler-  İngiliz Perakende Konsorsiyumu tarafından 1998 'de oluşturulan gıda güvenliği standartlaını kapsayıcı bir standart olup , gıda üretim  işletmelerinde hijyen, sağlık, güvenliği sağlamak için gıda nedenli oluşabilecel risklerin tehlikelerin yok edilmesi için şartları kapsayan bir standarttır.

BRC Gıda Güvenliği Standartları

    BRC Food– Gıda
    BRC/IoP– Ambalaj
    BRC CPS – Tüketici Ürünleri
    BRC Storage and Distrubition – Depolama ve Dağıtım
    BRC Non GM – Non - GMO Ürünler

BRC Gıda Güvenliği belgesi bir ürünün aynı zamanda HACCP koşullarını sağladığını ve gerekli asgari şartlara sahip olduğunu gösterir. Bunun yanısıra ürünün pazarlamasal olarak daha iyi yere konumlandırılmasını sağlar. Yani BRC standardını uyguladığınızda HACCP sisteminin gereklerini  de uygulamış olursunuz.

 

FDA Belgelendirme

ABD tüketicilerine sunulan yabancı gıda, ilaç ve medikal cihaz kuruluşları için bu bir FDA ruhsatı bir gerekliliktir. Kozmetik kurumlarının kaydı zorunlu değildir; ancak bu ruhsat ABD pazarı için güven telkin ettiğinden, aynı zamanda da önemli bir pazarlama aracıdır. FDA ruhsatı alabilmek için FDA’ye kayıt ve ABD’de yerleşik bir yetkili temsilci bulundurmak gerekmektedir. Hem FDA kaydı, hem de LMG’nin sorumluluğunda yetkili temsilci konusunda yardımcı olunacaktır. Bu sayede FDA ile iletişimlerde firmanız için hem zaman, hem de enerji tasarrufu sağlayacaktır. Tecrübeli çalışanlarımız size ABD FDA mevzuatları konusunda en iyi şekilde yardımcı olacaktır. En kısa zamanda ve en iyi fiyatlandırmayla ürünlerinize ve firmanıza FDA ruhsatı yardımıyla ABD pazarını açmaktayız.

 

Organik Tarım Sertifikası

Organik Tarım, üretimde sentetik kimyasal üretim girdilerinin kullanımını ortadan kaldıran, bunun yerine ekim nöbeti, ürün artıkları, hayvan gübresi, yeşil gübre ve tarım dışı organik atıklar kullanılan; hastalık, zararlılar ve yabancı ot mücadelesinde biyolojik mücadele yöntemlerinin kullanıldığı, topraktaki organizma faaliyetlerinin ve toprak verimliliğin artırılmasına yönelik bir üretim sistemidir. Organik tarımda hedeflenen, doğal kaynakları koruyarak zararlı ve hastalıklardan arınmış insan ve hayvan gıdası üretmektir.

 

Organik Ambalaj Sertifikası

 Çevre bilinci özellikle 1980’li yılların başından itibaren tüm dünyada artmıştır. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyada çevre bilinci oluşmuştur. Çevre blincinin oluşmasında küresel ısınmanın çok ciddi seviyelere ulaşması etkili olmuştur. Sanayileşme ile birlikte çevre kirliliğinin artması, küresel ısınma, buzulların erimesi, ozon tabakasının delinmesi, doğal afetlerin çoğalması ve çeşitli sağlık sorunlarının baş göstermesi çevre bilincinin oluşmasında etkili olmuştur.

Doğayı ve çevreyi kirletmeyerek ekolojik dengeyi korumak bu tür sertifikaların temel amacıdır.
 

Vegan Belgesi - Veganlık ve Vejetaryenlik

    Günümüzde herkes tarafından duyulan vegan ve vejetaryen sözcüklerini araştırdığımızda çok eski bir mazilerinin olmadığını görüyoruz.Türk dil kurumunda sözlüğünde vegan kelimesini arattığımızda bir karşılığı bulunmuyor, ancak kelime olarak. Veganlık, en basit tanımıyla,hayvan kullanımını ve hayvansal herhangi bir ürünü tüketmeyi reddetmektir.

Et, balık, kümes hayvanı, yumurta, bal, hayvansal süt ve türevlerini dışlayıp bitkiler aleminin ürünleriyle yaşamayı ve tamamen ya da kısmen hayvanlardan üretilen tüm ticari malların alternatiflerini kullanmak şeklinde pratiğe dökülür." Veganlık kelimesinin ilk olarak Türkçe’ye ingilizce’den girdiği ve 1990 yılında bir gazetenin haberiyle hayatımıza girdiğini söyleyebiliriz.Veganlık kelimesinin günümüzde geçerliliğini koruyan tanımı yine Vegan Society (vegan derneği) tarafından 1979 yılında şu şekilde yapılmıştır.

“[Veganlık] hayvanların gıda, giyim ya da başka amaçlarla maruz kaldıkları sömürü ve zulmün her türlüsünden -uygulanabilir olan en mümkün mertebede- kaçınan ve buna ek olarak insanların, hayvanların ve çevrenin yararına, hayvan kullanımı içermeyen alternatiflerin geliştirilmesini ve kullanımını destekleyen felsefe ve yaşam biçimidir.

Beslenme söz konusu olduğunda, hayvanlardan tamamen veya kısmi olarak elde edilen ürünlerin reddedilmesini ifade eder.”Veganlar hayvansal gıda ve içecek tüketmedikleri gibi hayvandan elde edilen veya hayvanın bir parçası olan kürk, deri, yün, kemik ipek gibi yiyecek dışı maddelerin de kullanımına karşıdır.

 

Organik ve Doğal Temizlik Sertifikası

     IFC GLOBAL Organik ve Doğal Temizlik Sertifikası Neleri Garanti Eder?

Ekolojik dengeye saygı Canlı ve çevre dostu üretim Yeşil Kimya kavramının yaygınlaşması Doğal kaynakların sorumlu kullanımı Petrokimya ve sentetik kullanımının en aza indirilmesi GDO’dan ari Sentetik koku ve renklendiricilerin yasaklanması Geri dönüştürülebilir ambalaj materyalleri

IFC GLOBAL ORGANIC veya IFC GLOBAL NATURAL logosuna sahip ürünler ne ifade eder?

IFC GLOBAL ORGANIC: en az %95 doğal ve en az %10 organik hammadde içerdiğini gösterir.

IFC GLOBAL NATURAL: en az %95 doğal hammadde içerdiğini gösterir.

 

TSE Belgesi Danışmanlık Hizmeti

   TSE’ den ürün uygunluk belgesini veya kalite yönetim sistemlerini firmanıza kurmak istemeniz durumunda danışmanlık ve kurulum hizmeti uzman ekibimiz tarafından verilmektedir. Belgelendirme günümüzde giderek daha da önem kazanmış, uluslararası ticarette, pazarlamanın birinci öncelikli konusu olarak gündemdeki yerini almıştır. Özellikle iki ve çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde ürün ve hizmetin pazarlanması için düzenlenen belgeler önemli rol oynamaktadır. Bu çerçevede, uluslararası platformlarda belgelerin karşılıklı olarak tanınması ticareti kolaylaştırmış, özellikle gümrük kapılarında ürünlerin uzun süre bekletilmesi problemini ortadan kaldırmıştır.

Standart Belgelendirme Danışmanlık Hizmetlerimiz
TSE (Türk Standartları Uygunluk Belgesi)
TSEK (Kalite Uygunluk Belgesi)
Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi
İmalata Yeterlilik Belgesi

·  Tse Ürün Belgelendirme olarak ürün standartınız belirlenir.
·  Tse Ürün Belgelendirme yönergesine göre üretim yerinin asgari şartları , personel şartları , üretim teçhizatı ve deney laboratuvarı standarta göre incelenir.
·  TSE Üretim yeri inceleme raporuna göre ön denetim gerçekleştirilir ve çalışma programı hazırlanır.
·  Firmadaki eksiklikler tespit edilerek çalışmalar planlanır.
·  Planlanan takvime göre dokümantasyon desteği ve firmanın TSE denetimine uygun hazır hale getirilmesi sağlanır.

Antalya

AdalyaADR © Copyright 2017